Giới thiệu

TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ thành lập năm 2002, trực thuộc Hội Liên Lạc Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài. Bên cạnh sứ mệnh truyền tải thông tin kinh doanh hữu ích cho cộng đồng doanh nhân uy tín trong nước và quốc tế thông qua sản phẩm tạp chí đa kênh, Nhịp Cầu Đầu Tư còn là cầu nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thông qua các Hội nghị Đầu tư thường niên, Dự án Kháo sát Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ, Vinh danh Công ty Bất động sản & Hạ tầng tiêu biểu Việt Nam… Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư có số lượng phát hành 65.000 bản với 350.000 độc giả.