Ấn phẩm Người Tiên Phong II: KHỞI SINH KỲ LÂN

299,000₫

Mô tả

[PRE-ORDER] ẤN PHẨM NGƯỜI TIÊN PHONG II: KHỞI SINH KỲ LÂN 

Chuỗi Ấn phẩm cũng mở rộng đến các chân dung, hồi ký lãnh đạo của người nổi tiếng đương thời, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Ấn phẩm “Người Tiên Phong” sẽ mang hơi thở thời đại và cung cấp bức tranh đầy đủ về diện mạo của người đương thời tiêu biểu.

Đã phát hành: tháng 6/2022

 

Bình luận

Sản phẩm khác